30 nov. 2011

MOBILTELEFONINS RISKER

Nedanstående text är utdrag från Mona Nilssons hemsida

Mobiltelefonins hälsorisker - Fakta om vår tids största miljö- och hälsoskandal (2010)
Boken har jag skrivit därför att ingen annan har gjort det. Ingen annan journalist har kritiskt granskat myndigheterna, experterna och forskningen, trots alla uppenbara motsägelser, förvridningar av fakta, ignorerande av alarmerande forskningsresultat och alla tragiska och samstämmiga vittnesmål från människors verklighet.

Boken bygger på många års granskning och omfattande research. Jag har intervjuat forskare och experter från hela världen, och tjänstemän vid myndigheter. Jag har läst forskningsrapporter och granskat myndighets- och industridokument, samt analyserat uttalanden från experter och myndighetsrepresentanter. Jag har också träffat och talat med många personer som skadats av den trådlösa tekniken.

Parallellt med arbetet med boken, har jag skrivit över hundra artiklar, de flesta publicerade i Miljömagasinet, men även några debattartiklar som publicerats i Aftonbladet och lokalpress.

”Jag vill att allmänheten ska veta att vetenskapen inte bedrivs så som den beskrivs i tidningarna. Jag vill att gemene man ska förstå att de inte rakt av kan acceptera vetenskapsmäns uttalanden utan måste ta dem med en nypa salt, eftersom de alltför ofta tjänar egna intressen och vilseleder. På det sätt som vetenskapen för närvarande finansieras och utvärderas, lär vi oss mer och mer om mindre och mindre, och vetenskapen blir vår fiende i stället för vår vän” - Professor Robert O. Becker.  

"När man tittar på all forskning är den obestridliga slutsatsen att det kommer att bli en hälsokris. Inte enbart cancer, men också inlärningsproblem, ADHD, autism, Alzheimers, Parkinson samt psykologiska och beteendemässiga störningar" - George Carlo, forskningsledare åt amerikanska mobilindustrin på 90-talet.


Spelet om 3G - Fakta och desinformation i det trådlösa samhället (2005)
I "Spelet om 3G" presenterar Mona Nilsson och Marica Lindblad delar av den forskning som visar att strålning från mobiltelefoni kan leda till allvarliga konsekvenser för människors hälsa. De granskar även myndigheternas agerande och finner dolda bindningar och en upprörande flathet mot en mäktig industri. En bild av maktfullkomlighet framträder som yttrar sig i ett ointresse för de drabbade och ett pokerspel med vår hälsa. 

Inga kommentarer: