10 okt. 2012

TRÄDGÅRDSPROBLEM


FOR är samlingsnamnet för alla fritidsodlare, alla som odlar i sin trädgård, på koloniområde eller liknande och även hobbyodlare av krukväxter. FOR tillvaratar fritidsodlarnas intressen genom rådgivning, konsumentbevakning, aktiviteter på trädgårdsmässor och kontakter med forskning, myndigheter och andra organisationer.

FOR är ett samarbetsorgan för rikstäckande ideella föreningar som huvudsakligen organiserar fritidsodlare. Det finns en medlemsförening i FOR för alla som har intresse för odling och trädgård.

Klicka på fliken gratis rådgivning för information om när och till vilket telefonnummer du kan ringa när du har något trädgårdsproblem.

Texten lånad från deras hemsida.

Inga kommentarer: