9 dec. 2012

LOKALPRODUCERAD MAT


En grundläggande princip för EU:s inre marknad är att medlemsländerna inte får sätta upp onödiga hinder för den fria rörligheten för varor, tjänster, personer och kapital. Av Sveriges 20 största kommuner uppmanar 75 procent sina invånare att köpa närproducerat. En sådan uppmaning på en webbsida kan strida mot EU-rätten visar en aktuell utredning från Kommerskollegium.

De stora multinationella företagen och de stora livsmedelskedjorna vill naturligtvis inte ha en framväxande lokal marknad, där man kan handla varor som man själv kan kontrollera hur de tillverkas och som inte har transporterats över hela jorden. De vill att vi ska äta skräpmat fulla av tillsatser och färgämnen, växtgifter och andra kemikalier som ger dem stora vinster och som gör oss sjuka, vilket i sin tur ger läkemedelsbolagen ännu större vinster.

Hur mycket riktig mat hittar du i en livsmedelsbutik idag? Utan tillsatser! Pröva att ta på dig ”riktig matglasögon” nästa gång du handlar och du kommer inse att det inte är mycket du kan stoppa i din matkasse av allt utbud som finns.

Om man vill få tag på riktig mat bör man handla hos lokala producenter och stödja dessa.
Nu har det kommit en ny webbtjänst, där man snabbt kan se vad som finns i närheten av lokalproducerat att handla. Tjänsten heter Gårdsnära och du hittar den här.
Gynna den lokala handeln så mycket det bara går!

Texten, delvis redigerad, är lånad från Kostdemokrati.

Här finns mer att läsa om lokalproducerad mat.

Inga kommentarer: