23 mars 2013

FRISK GENOM KOSTOMLÄGGNING


På hemsidan Frisk.n.nu finns mycket att läsa för dig som vill veta mer om sambandet mellan kost och våra civilisationssjukdomar. Kan man bli frisk genom att lägga om sin kost? Svaret finns hos dem som försökt och svaret finns i vetenskapen.

Sidan innehåller
Berättelser om
Bröstcancer, Malignt melanom, Reumatism, Ledinflammation, Allergi, Astma, Autism, Ulcerös kolit, Crohns tarmsjukdom, Malignt melanom, Diabetes, MS, Epithelioid Sarcoma, (cancer), Hjärntumör, Diarré och Demens.    

Tips på
Böcker att läsa
Vetenskapliga artiklar
Populärvetenskapliga artiklar
Tidningsartiklar, i framför allt dagspress, som hänvisar till vetenskapliga studier.
Hälsohem och kursgårdar som arbetar med hälsa
Föreläsningar och kurser
Länkar (bl.a. matställen)

Inga kommentarer: