3 nov. 2013

MATKAMPEN - JOIN THE FOOD REVOLUTION

Vad går projektet ut på?
Mat är nödvändig för vår överlevnad. Därför är frågan om hur vi skapar en rättvis och miljövänlig matproduktion en av vår tids största utmaningar. Den som kontrollerar livsmedelskedjan har enorm makt över människors hälsa och liv. Idag är det främst ett litet fåtal industriella producenter som har den makten.

Men – du vill bryta trenden, vare sig du är bonde, fiskare, återförsäljare, organisation eller enskild individ. Du vill ha sjystare, bättre, mer välsmakande, nyttiga, kvalitativa, säsongsbetonade och lokala livsmedel. Du vill att det nuvarande systemet förändras i grunden eftersom du är säker på att det varken är miljövänligt eller hälsosamt. Du vill att människor ska få fler möjligheter att välja vad de äter genom att mer hållbara sätt att producera, distribuera och konsumera mat utvecklas och gynnas. Du vill återta kontrollen över din mat!

Syftet med projektet Matkampen (Join the Food Revolution) är att ge dig möjlighet att delta i en rörelse som går ut på att ändra EU:s matpolitik. Genom att gå med i projektet får du en plattform där du kan utveckla dina egna initiativ och idéer inför en bredare publik, och där du kan få kontakt med andra och visa att vi som EU-medborgare kan gå samman i små eller stora projekt och agera på gräsrotsnivå för att motarbeta den produktionsmodell som tvingats på oss genom dagens lagstiftning.

Med det här verktyget får du hjälp att främja ditt projekt och dela med dig av dina metoder och erfarenheter till ett brett spektrum av människor i hela Europa. Genom att samla människor här kan vi också sända ett kraftfullt budskap till EU:s beslutsfattare att sätta frågan om hållbara och nyttiga livsmedel högt på listan över EU:s prioriteringar.

Om du arbetar för att föra fram alternativ till det nuvarande livsmedelssystemet: skriv under våra principer och anslut dig till Matkampen!

Eller, om du känner till ett en person eller organisation som borde delta: tipsa dem om att bli en del av projektet!

Exempel på vad matkamp och matkämpar kan vara
En bonde som utvecklar en mer hållbar jordbruksmetod som minskar avfallet eller främjar djurvälfärd

Ett projekt som på olika sätt uppmuntrar folk i lokalsamhället att äta bättre

En person som tagit fram en kokbok med hälsosam och hållbar mat

Och mycket, mycket mer! Alla som skriver under på Matkampens principer kan vara med!

Initiativet behöver inte vara stort eller spektakulärt. En matkämpe kan vara någon som arbetar på lokal, nationell eller europeisk nivå. Var och en av oss kan vara en del av förändringen! Vi behöver också dig. Låt alla få ta del av vad du gör för att skapa förändring! Din medverkan kan hjälpa till att förändra EU:s matpolitik till det bättre!

En direkt uppmaning till politikerna
Projektet ”Matkampen” (Join the Food Revolution!) är en del av De europeiska grönas (Greens/EFA) matkampanj, som i många år aktivt bidragit till den offentliga debatten med syfte att öka medborgarnas medvetenhet och engagemang för att förbättra livsmedelssystemet.

En av de viktigaste prioriteringarna för De gröna/EFA är att förbättra den europeiska livsmedelspolitiken.

De gröna/EFA är en politisk grupp i Europaparlamentet som tror att personligt engagemang och demokratisk medverkan är nyckelfaktorer när det gäller att utforma och förbättra livsmedelspolitiken i hela Europa.

Du behöver inte bli partimedlem för att aktivt kunna ta del i Matkampen och att du deltar på den här webbplatsen betyder inte att du ansluts till eller uttrycker samröre med De gröna/EFA.

Att delta i handlar framför allt om att tillsammans sätta press på, och skapa incitament för, Europas valda politiker från alla partier att se till att Europas matpolitik ska bli hållbar på riktigt.

Det är dags att den europeiska livsmedelspolitiken återspeglar människornas djupt kända önskan om sjystare mat. Det är dags att öka allmänhetens påtryckningar på hur vår mat produceras och driva på EU:s lagstiftning i riktning mot de förändringar som behövs.

Kom med i Matkampen nu! Skriv under våra principer och registrera dig online för att dela med dig av dina initiativ till förmån för en reform av EU:s livsmedelspolitik!

Texten lånad från Join the Food Revolutions hemsida.

Inga kommentarer: