5 feb. 2014

GIFTER I VÅR VARDAG

En ny intressant och viktig bok, "Makt Plast Gift & Våra barn", kommer snart ut och den ska jag absolut köpa.

Nedanstående finns att läsa om boken på Bokus;
Makt Plast Gift & Våra barn ger läsaren insikt om kemikaliernas makt över våra liv.

Ethel Forsberg med nio år som generaldirektör för Kemikalieinspektionen beskriver maktspelet inom "Bermudatriangeln" kemi, ekonomi, politik.

Kemiindustrins ekonomiska intressen i vår livsstil är omfattande. Resultatet är att vi dagligen umgås med allt fler syntetiska kemikalier som kan orsaka cancer, skada arvsmassa, ge allergier och störa hormon-system. Vi exponeras vid datorn. När vi äter vår snabbmat, dricker ur plastflaskor. Även när vi lägger oss mellan nya fräscha lakan kan vi få en kemikaliedos för natten.

Med boken följer även en kortkurs hur vi undviker farliga kemikalier. Faktagranskare är professor Åke Bergman, internationellt erkänd miljökemist och redaktör för WHO:s och FN:s rapport State of the science of endocrine disrupting chemicals - 2012.

Makt Plast Gift & Våra barn är en larmsignal för att bryta ett slentrianmässigt förhållande till farliga ämnen - att bli kemikaliemedveten.

Inga kommentarer: