31 mars 2014

GLUTENINTOLERANS


En helt ny broschyr om gluten har getts ut av Harald Blomberg, specialist inom psykiatri med mer än 15 års erfarenhet av att hjälpa barn och vuxna med bl.a. motoriska problem, uppmärksamhetsproblem och inlärningssvårigheter. 

Hans hemsida är mycket intressant att läsa.

Inga kommentarer: