29 nov. 2010

FINNA SIN GRUNDSTRUKTUR

När du har en stund över. Sätt dig i stillhet. Blunda, andas djupt, grunda dig (tänk jordens dragningskraft). Stilla dina tankar så gott det går, fokusera på andningen. När du känner dig lugn, be om tre ord som symboliserar din grundstruktur, den du är. Får du inga ord kan du be om bilder, föremål, färger eller något annat. Döm inte, ta det som kommer. Betydelsen kan du fundera över senare.

När du fått dina tre ord/symboler, skriv ner dem. Kanske förstår du direkt, kanske kommer betydelsen av dessa symboler till dig senare. Var öppen för svaren. Frågorna du kan ställa när du identifierat dina symboler är: Hur väl överensstämmer det liv jag lever med min grundstruktur? Får jag utlopp för den jag är som mitt liv ser ut idag? Vad kan jag ändra för att leva mer i samklang med min grundstruktur?

Att leva i enlighet med sin grundstruktur/sina innersta drivkrafter är helt avgörande för den som vill känna meningsfullhet i sitt liv. Det är att vara sann mot mig själv.

Från bloggen Kajsa Ingemarsson

Inga kommentarer: