13 juni 2011

ZEOLITER

Flytande zeoliter har använts i Asien i över 800 år, främst för avgiftning samt för att återställa den allmänna hälsan och balansen.

Zeoliter är en grupp med cirka 60 mineraler vilka är naturligt förekommande från smält lava och från havet. Det finns även ett hundratal syntetiska motsvarigheter. Naturliga zeoliter kan hjälpa kroppen att bli av med både tungmetaller och symtom från strålning, ända upp till uran. Zeoliter innehåller unika, negativt laddade, kristallstrukturer, och fångar upp ​​dessa farliga element från kroppen.

Zeoliter eliminerar toxiner från kroppen genom förbättrad leverfunktion samt ger ökad serotoninproduktion och öka mental klarhet. På detta sätt påverkas även vårt humör och det innebär också att zeoliter kan minska depression. Levern är ett organ som skall hjälpa oss med avgiftning, men om vi har näringsbrister eller för mycket farliga ämnen i våra kroppar, så fungerar denna funktion inte optimalt.

Flytande zeoliter har påvisats eliminera metaller som bly, kvicksilver, arsenik och kadmium från det mänskliga biologiska systemet, vilka kan orsaka cancer, neurologiska sjukdomar som demens, autism och Alzheimers sjukdom samt en lång rad andra sjukdomar.

Dagens alla gifter orsakar sjukdomar både hos människan och hos djur och natur. Naturvårdsverket har rapporterat att det finns över 65.000 kemikalier som används i kommersiella processer och som kan vara potentiellt farliga för den allmänna hälsan. Hela 95% av alla dessa kemikalier används helt utan försiktighetsåtgärder.

När du tar flytande zeoliter, bör du även öka din vattenkonsumtion för att hjälpa avgiftningen samt för att minska kroppens avgiftningssymtom. Flytande zeoliter finns kvar i cirkulationssystemet mellan fem och sju timmar, vilket innebär att ett doseringsschema med sex timmars intervall är att föredra. Vuxendosering för avgiftning ligger på 10-15dr 3ggr/dag under sex veckor upp till två månader. 

Utdrag av text från Zarahs sida
Finns att köpa hos Råvarubutiken

1 kommentar:

Anonym sa...

FIRST!!! :D