18 dec. 2011

D-VITAMIN


Under 2009 oroade sig en hel värld för svininfluensans utbredning. Skulle man vaccinera sig eller inte? Det var en het fråga för många svenskar, särskilt för dem som inte tillhörde en riskgrupp, som ville veta mer om epidemin och vaccinationens ev. biverkningar. Otaliga experter uttalade sig i media. Stig Bengmark, en pensionerad kirurg och professor emeritus, som sedan 1999 är gästprofessor vid University of London där han forskar kring faktorer som påverkar immunsystem och hälsa skrev en debattartikel i tidningen Dagens Medicin, som på flera sätt skilde sig från mängden och menade att ett tillskott av vitamin D skulle kunna fungera som en kompletterande förebyggande insats mot influensan. Men artikeln gav inget större eko i media som vanligt.

Nedan följer ett samtal mellan Naturligt om hälsa och Stig Bengmark;

Hur kommer det sig att du intresserar dig för vitamin D?
Det hela började när vetenskapen började förstå att kroniska inflammationer ligger bakom många av våra vanligaste folksjukdomar. Så länge det finns en jämvikt är allt gott och väl, men när inflammationen övergår till en lätt förhöjd, diskret, kronisk inflammation ställer den till med skador i våra kroppar.
Det intressanta med vitamin D är att det är en starkt inflammationsdämpande substans och att det håller immunförsvaret i trim. I olika studier har forskare bland annat sett att hjärttransplanterade patienter med höga nivåer av vitamin D i blodet har bättre prognos än de patienter som har låga nivåer. Listan på sjukdomar som kan kopplas till en låg vitamin D-nivå kan göras lång; hjärt- och kärlsjukdomar som hjärtinfarkt, infektioner, vissa former av cancer, diabetes, demens, depression, tarmsjukdomen ulcerös colit, MS, Parkinsons sjukdom, autism hos barn. Om man har brist på vitamin D riskerar man alltså i högre grad att drabbas av sjukdom än om man har tillfredsställande nivåer.

Vad gör vitamin D i kroppen?
D-vitaminet är en grupp fettlösliga hormoner som är inbegripna i flera olika biologiska processer i kroppen. Det är komplext, men det är känt sedan tidigare att det är oerhört viktigt att få i sig tillräckligt mycket för att man inte ska bli sjuk. Rakit, engelska sjukan, var en sjukdom som drabbade mängder av människor som fick för lite sol.

Vad har man kommit fram till i dag?
I många studier ser man att om dosen dubblas eller flerdubblas från det dagliga rekommenderade intaget till mellan 1000-4000Ie är effekten på immunförsvaret stort. Det finns alltså en viss entusiasm, och många forskare tror att D-vitamin kan fungera förebyggande mot många kroniska sjukdomar eller som i fallet med influensa, lindra eller helt eliminera symptom. Om man redan har en kronisk sjukdom verkar tillskott av vitamin D inte ha lika dramatisk effekt.
Det finns mycket kvar att forska kring, alla studier är inte tillräckligt stora, men att vi verkligen behöver D-vitamin råder det ingen tvekan om.

Hur får man då i sig tillräckligt med vitamin D?
Vårt främsta tillskott får vi via solen och huden, det vill säga när vi vistas ute under sommaren. Om vi är ute och huden exponeras av solens strålar fylls förrådet upp för de allra flesta. Det bästa är att sola, och att när man gör det ska man se till att så mycket hud som möjligt exponeras för solens strålar.

Men mellan månaderna oktober och mars - i princip halva året - ger solens UV-strålar inget tillskott eftersom solen då ligger för lågt. En ytterligare problematik är att D-vitaminet i våra kroppar halveras var sjätte vecka, och när nivåerna blir för låga framåt senvintern är det inte ovanligt att man blir infektionskänslig eller drabbas av så kallad vinterdepression. Studier visar också att mörkhyade människor som bor på våra breddgrader och som av tradition eller kultur klär sig heltäckande är extra utsatta för D-vitaminbrist.

Även kosten har betydelse och man bör äta mycket fet fisk, som innehåller både vitamin D och fettsyran omegan 3. De jobbar ihop kan man säga.
Sedan finns det även kosttillskott som man kan överväga att ta under de solfattiga månaderna eller till och med året om, om man exempelvis är äldre eller tillhör en kultur som gör att man inte vill sola utan kläder.

Finns det något mer man kan göra för att stärka sitt immunförsvar?
Ja, absolut. Vitamin D är inte det enda man bör tänka på. När man blir sjuk är det ofta en hel orkester av olika orsaker som spelar. Våra gener påverkar oss naturligtvis, men även kosten och livsstilen har stor betydelse. Vi bör röra på oss varje dag, vara ute i friska luften och äta så ren och obehandlad mat som möjligt. Rawfood och den så kallade stenålderskosten är något jag personligen kan rekommendera.

Texten är sammanställd från hemsidan Naturligt om halsa

Inga kommentarer: