19 dec. 2011

HANTERA STRESSEN


Nedanstående råd är förträffliga att använda sig av nu i juletid, men är alltid användbara  i det dagliga livet.

Begränsningen sitter i tanken

Tänker vi att något är väldigt svårt eller tidskrävande så förlorar vi fokus på uppgiften. Den stress som felaktiga föreställningar skapar leder till att vi begränsar oss och hindrar oss från att prestera så bra som vi egentligen kan.

Fokus på delmål
För att underlätta vägen mot målet är det också bra att dela upp hela den långa vägen dit i olika delmoment. Skriv listor över det som ska göras och stryk varje sak så fort du har gjort den.

Sänk ribban för vad som är godkänt
Många gånger försöker vi få till saker utifrån föreställningen om vad som förväntas från andra. Ha fortfarande kvar riktningen mot det fullständiga målet som du vill uppnå, men nöj dig med ett resultat som är uppnåeligt. Bestäm dig för vad du själv vill ha och utgå från det.

Slappna av
Du har tid att sätta dig ner en stund och njuta. Om du vilar mellan varven så får du mer energi och kan fortsätta mer effektivitet.

Skilj på person och prestation
Gör en tydlig skillnad för dig själv att prestationen är det du gör och personen är den du är. Det du gör kan värderas, betygssättas, underkännas och kritiseras men det du gör är INTE den du är. Du är du och har ALLTID ett hundraprocentigt värde. Det är okej att prioritera.

Ha kul under tiden
Tänk på resultatet och hur nöjd du kommer vara när du är klar. Se det som är roligt längs vägen. Att känna glädje har en avslappnande effekt, vilket gör att vi får tillgång till mycket större del av vår kapacitet och förmåga.

Kalla det inte tråkigt
Hjärnan har en förprogrammerad förmåga att anpassa sina försök när vi hör att något är tråkigt eller svårt. Antingen spänner vi oss eller så låter vi bli att försöka med vår fulla kapacitet, det är ju ändå så tråkigt. Spänningar av rädsla eller nervositet begränsar vår kapacitet och tankefokus. Kalla det istället utmanande, spännande, nytt, intressant eller något annat ord som påverkar hjärnan i en positiv riktning och hjälper dig att hålla fokus.

Text lånad från hemsidan Klokegård - designa ditt liv

Inga kommentarer: