30 dec. 2011

VACCINATION & BIVERKNINGAR


En ny, viktig sajt har skapats och den vänder sig till alla som är intresserade av att lära sig mera om vaccin. Här lyfter de fram sådan forskning som kategoriskt tystas ner av läkemedelsindustri, myndigheter och sjukvårdsapparat. Ju fler som använder deras vetenskapliga rapporteringsformulär om biverkningar desto bättre. De siktar på att samla ihop 1000 rapporter från drabbade. En samarbetspartner anlitar en jurist för att konfrontera ansvariga myndigheter.


Personerna bakom sajten Vaccin.me menar att de ansvariga myndigheterna inte hjälper de som drabbats av vaccinationsskador. Inte bara de som fått narkolepsi efter massvaccinationen mot svininfluensa är intressanta att få kontakt med utan även alla de som drabbats av neurologiska och immunologiska störningar som en direkt eller eftersläpande effekt av vaccineringar söks.

Läs mer på deras mycket informativa hemsida.

Inga kommentarer: