20 jan. 2012

SVÅRFÖRKLARLIGA SYMTOM

Känner du dig sjuk trots att sjukvården inte hittar något kroppsligt fel? Lider du av medicinskt svårförklarliga symtom som t.ex. elöverkänslighet, fibromyalgi, kronisk trötthet, kemisk känslighet, utbrändhet? Har du ont i dina muskler, magen, bröstet? Besväras du av andnöd, hosta, luktkänslighet? Torr mun, svårt att svälja? Känner du dig ofta förkyld? Har du yrsel, panikångest? Är du känslig för ljus, ljud, lukter, mediciner?

Den här boken hjälper dig att förstå hur höga krav och brist på vila leder till psykisk ohälsa och hur du ska göra för att må bättre.

Författaren är läkare, har medicin doktorsexamen i cellbiologi och är specialist i invärtesmedicin, allergologi och reumatologi. Många års erfarenhet av arbete med dessa patienter har nu resulterat i en bok.

Texten lånad från Adlibris

Inga kommentarer: