4 apr. 2012

ÄGG MÄRKNING


På 1960-talet började man betrakta hönorna mer som maskiner än levande varelser. Äggproduktionen industrialiserades med trånga burar staplade på varandra och villkor som inte tog hänsyn till hönsens behov. Nu ser det ut som det håller på att vända. De värsta burarna är förbjudna och borta och på allt fler förpackningar står det ”ekologiska” eller ”frigående”.  Det är de äggen vi ska välja. Men titta inte bara på förpackningen, öppna den och kontrollera att koderna som är stämplade på äggen stämmer med vad som står på förpackningen. 

MÄRKNING PÅ ÄGGET
Varje ägg är märkt med en kod som talar om hur och var ägget producerats. De här märkningskraven gäller inte vid gårdsförsäljning.

Första siffran i koden visar produktionsmetod
0 = ekologiskt producerade ägg (hönan får ekologiskt foder och mer utrymme, samt kan gå ut)
1 = ägg från frigående höns som också kan gå ut (ny märkning)
2 = ägg från frigående höns inomhus i stallar
3 = ägg från burhöns
Bokstäverna = ursprungsland
De tre sista siffrorna = varje anläggning har en unik kod som innehåller högst tre siffror.
Siffran efter strecket = om anläggningen har flera stallar, kan producenten ange vilket stall ägget kommer ifrån.

Det är betydligt vanligare (52 procent) att det bara står ”frigående” på förpackningen och en tvåa i koden på äggen. Stallarna ser då likadana ut och fodret är detsamma, men hönsen kan inte gå ut.
11 procent av äggen produceras ekologiskt. Förutom att fodret naturligtvis är ekologiskt, så har hönorna lite mer utrymme i stallarna och utomhus. Kravmärket på förpackningen visar att äggen är ekologiska och uppfyller strängare krav på djurskydd och foder. Det kontrolleras av oberoende certifieringsföretag med både anmälda och oanmälda kontroller minst en gång om året.
En tredjedel av äggen, 34 procent, kommer från burhöns. 8–10 hönor i varje bur är vanligt, och varje höna har ett utrymme motsvarande ungefär ett A4-papper att röra sig på. Burarna måste ha sittpinne, värprede och ströbad.

KVALITETSMÄRKNING
Det ska framgå på förpackningen vilken kvalitets- och viktklass äggen har. Kvalitetsklassningen har ingenting med smak att göra utan gäller storleken och skalens beskaffenhet. Ägg som säljs till konsument är alltid klass A. Klass B-ägg går till industrin, de kan vara för små eller ha skal som har spruckit eller är väldigt tunna.  Dessa ägg kommer från de yngsta och äldsta djuren.
Texten lånad från ICA Kuriren.

GLAD PÅSK

Inga kommentarer: