4 apr. 2012

BEKÄMPNINGSMEDEL


Frukt och grönsaker kan innehålla bekämpningsmedel. Det är mycket vanligt att frukt som inte är ekologiskt odlad innehåller bekämpningsmedel eller ämnen som frukten eller grönsakerna behandlats med, för att de ska hålla sig längre. Detta varierar mycket beroende vilka länder som är producenter.

Thailand toppar listan när det gäller att använda kemiska ämnen vid odling av frukt och grönsaker, följd av Egypten och USA. Försök att lära dig de värsta produkterna och länderna och undvik att handla från just dessa eller leta efter ekologiskt.

EU och Svenska Livsmedelverket har gränsvärden vad gäller bekämpningsmedel och visst är det kanske inte så farligt om man inte äter så mycket frukt och grönsaker, men samtidigt rekommenderar de att man ska äta 500g per dag. Livsmedelsverket är ganska duktigt när det gäller att plocka bort värstingarna, men de som ligger just vid gränsvärdena slipper ofta igenom.

De frukter som får mest klagomål är citroner och bananer som hör till de tyngst besprutade frukterna. Men båda finns ju ekologiskt så här är ju inga problem att hitta bra alternativ. 

Det är inte lika lätt att hitta ekologiska persikor, även om det finns. Persikor från Egypten som kom till Sverige i april 2009 visade sig vid något tillfällen innehålla så mycket som 15 ggr över tillåtet värde av det mycket farliga ämnet Oxamyl. Nu drogs just detta parti in av Livsmedelsverket, men med den enorma mängd frukt och grönsaker som kommer in i landet kan bara Livsmedelsverkat göra vissa stickprov. Vid något tillfälle har även gurkor från Spanien visat sig ha för höga halter av Oxamyl.

Citrusfrukter i alla former behandlas i de flesta fall även med antimögelmedel. Difenyl E230, ortofenylfenol E231, matriumortofenylfenol E232 och tiabendazol E233 är de farligaste. De tre första kan ge mycket svåra allergiska reaktioner, orsaka cancer, leverskador, genetiska skador, illamående och ögon- och näsirritation. Av dessa ämnen har det skett så svåra allergiska reaktioner att personer svävat mellan liv och död.

En kvinna från Jönköping tog i ett par mandariner i sin butik december 2008 och det räckte för att hon fick tillbringa ett par dygn på sjukhus med mycket svår allergireaktion. Läkarna bedömde att om hon kommit någon timma senare hade de nog inte kunnat rädda henne. Kanske var det här partiet med mandariner något mer besprutat än vanligt, samtidigt som hon kanske var extremt känslig?

Tiabendazol E233 anses vara cancerframkallande, blod, tarm och nervstörande.
Riv aldrig skalet på en citrusfrukt i mat eller när du bakar om inte frukten är ekologisk.
Se även till att citroner som lagts i vatten för att ge smak åt dryck är skalad först eller
ekologiskt odlad. 

Nedan finns en lista på de produkter och de länder som då och då åker dit i tester eller ofta ligger nära gränsen när det gäller användning av bekämpningsmedel. Det är inte så att dessa produkter nedan alltid innehåller för höga halter med bekämpningsmedel, men listan innehåller de som oftast ligger över eller just vid de gränsvärden som fastsällts. 

Det bästa är att vara försiktig och inte äta för mycket av grönsaker och frukt från dessa länder, om de inte är ekologiska förstås.  Man vet att dessa bekämpningsmedel kan orsaka en rad problem hos oss människor bl.a. svåra allergiska reaktioner, förstörda nervceller, cancer, genetiska skador, fosterskador om man är gravid, minska eller skada spermieproduktionen hos män, ökad salivavsöndring, illamående, magsmärtor, muskelryckningar och kramper.


LAND           Frukt/grönsak                                  Använd kemikalie
Argentina    Äpple (Red Delicious)                         Azinfos-metyl
                 Äpplen (Royal Gala)                          Tiofanatmetyl
Australien    Druvor (Thompson Seedless)              Metomyl
Brasilien       Apelsin                                           Dimetoat
                 Äpplen                                            Famoxadon
Chile           Druvor (Crimson Seedless)                 Metomyl
                 Persikor                                          Iprodion
Columbia     Passionsfrukt                                   Ditiokarbamater
Ecuador      Ananas                                           Karbaryl
 
Egypten      Granatäpple                                     Lambda-cyhalotrin
                 Granatäpplen                                   Etion
                 Knipplök                                          Lambda-cyhalotrin
Paprika (röd)                                   Etion
Persikor                                          Oxamyl
Indien         Granatäpple                                     Lambda-Cyhalotrin
Granatäpplen                                   Cypermetrin
Granatäpplen                                   Karbendazim
Jordanien     Bönor (med skida)                            Tiofanatmetyl
Kenya         Passionsfrukt                                   Ditiokarbamater
                 Passionsfrukt                                   Karbendazim
                 Passionsfrukt                                   Dikofol
Kina            Pomelo                                           Triazofos
Pakistan      Ris (basmati)                                   Klorpyrifos
Spanien       Paprika (röd)                                   Metiokarb
Turkiet        Aubergin                                         Dimetoat
Thailand      Balsampäron                                    Dimetoat
                 Basilika                                           Dimetoat                            
Basilika                                           Klorpyrifos
Basilika                                           Ometoat
Basilika                                           Acetamiprid
Basilika                                           Dikofol
Basilika                                           Profenofos
Basilika                                           Protiofos
Chili (röd)                                        Dimeotat
Chili (röd)                                        Dikofol
Chili (röd)                                        Karbendazim
Chili (röd)                                        Karbofuran
Chili (röd)                                        Profenofos
Chili (röd)                                        Prokloraz
                 Chili (röd)                                        Triazofos
                 Knipplök                                          Indoxakarb
                 Koriander                                        Karbendazim
                 Koriander                                        Karbofuran
                 Koriander                                        Propikonazol
                 Koriander                                        Profenofos
                 Koriander                                        Azinfosmetyl
                 Koriander                                        Protiofos 
                 Koriander                                        Dimetoat
                 Koriander                                        Diazinon
                 Koriander                                        Etion
Litchifrukt                                       Karbendazim
Litchifrukt                                       Klorpyrifos
Litchifrukt                                       Cypermetrin
Litchifrukt                                       Ditiokarbamater
Longan (liknar litchifrukt)                   Cypermetrin
Longan                                           Karbendazim
Selleri                                             Karbaryl
Spanien       Slanggurka                                      Oxamyl
Spanien       Slanggurka                                      Tiofanatmetyl
                  Zuccini                                           Klortalonil
Turkiet        Päron                                             Fenvalerat
Tyskland      Salladskål                                       Dimetoat
USA            Apelsiner                                        Karbaryl
Torkade bönor (black eye)                 Acefat
Torkade bönor (black eye)                 Metamidofos
Äpplen (Red Delicious)                       Karbaryl
Polen          Äpplen (Gala Must)                           Diazinon
Frankrike     Äpplen (Golden Delicious)                   Karbaryl
Uruguay      Äpplen (Royal Gala)                           Karbaryl

Texten lånad från Utbildningscenter i deras nyhetsbrev nr 2 2009.

Inga kommentarer: