27 apr. 2012

BIDÖDEN

En stor namninsamling pågår just nu och har som mål att få 750 000 underskrifter under 24 timmar som ska hjälpa Bayers aktieägare att rösta för den motion som ska tvinga Bayer att sluta tillverka bekämpningsmedlet.

Fyra europeiska länder har förbjudit dessa gifter och vissa bisamhällen har redan börjat återhämta sig till följd av förbuden. 

I 24 timmar framöver, kommer Bayeraktieägare rösta om en motion som skulle kunna stoppa dessa giftiga kemikalier. Klicka här och ge din underskrift.

Inga kommentarer: