12 apr. 2012

VACCINATIONSBOK


I månadsskiftet april-maj ger bokförlaget Anarchos ut en ny bok med titeln ”Vaccinationer: risker och skador”. En vaccinbok på svenska! 

Författarna
Det är en riktigt proffsig bok, skriven av två ikoner; läkaren och juristen Mayer Eisenstein med magisterexamen i folkhälsovetenskap, medicinsk chef för Homefirst Health Services i Chicago som i sin läkargärning förlöst barn och erbjudit familjer förebyggande hälsovård i över 35 år samt den medicinska journalisten Neil Z. Miller, chef för Thinktwice Global Vaccine Institute i New Mexico, journalist med inriktning på medicinsk forskning och författare till flera böcker om vacciner.

Boken går igenom alla de sjukdomar som man idag erbjuds vaccin mot i USA (vilket inkluderar alla de sjukdomar som vi vaccineras mot i Sverige och Finland också). Barnvaccinationsprogrammet i både USA och Sverige är så trångt att barn får flera vacciner under ett enda besök - upp till sex vacciner på en och samma gång i Sverige. Föräldrar och läkare glömmer ofta att vacciner är läkemedel. Hur ofta tar vi som vuxna så många läkemedel samtidigt? Vad skulle göra oss mest förvånade: att vi fick biverkningar eller att vi inte fick det?

Upplägget är enkelt och pedagogiskt; man får veta hur sjukdomen tar sig uttryck, hur pass farlig den egentligen är, vad vaccinet mot den har åstadkommit och vilka risker som finns förknippade med just det vaccinet. Informationen baseras på vetenskapliga artiklar publicerade i medicinska tidskrifter. Kapitlen kompletteras med utdrag ur VAERS, det amerikanska rapporteringssystemet för vaccinbiverkningar.

Boken är mycket enkel att läsa! Här förekommer inga långa krångliga meningar med uttryck som en vanlig inte fattar. Här talas det klarspråk i lättfattliga termer. Författarna ger inga råd – de presenterar bara fakta och låter läsaren själv ta ställning. Detta är en bok som ALLA familjer borde läsa!

Ni som bor i Sverige – passa på att göra en förhandsbeställning innan boken släpps, så får ni lite rabatt. Ni som bor i Finland kan inte beställa boken till rabatterat pris, vilket delvis har att göra med de dyra fraktkostnaderna till utlandet.

Text lånad från Vaccin och från Adlibrisdär den kommer att säljas efter utgivningen.

På Anarchos förlag kan du läsa mer om boken samt få 10% rabatt om du förhandsbeställer boken innan den släpps i månadsskiftet april/maj. Beställ här.

Inga kommentarer: