28 okt. 2012

BISFENOL A I TANDFYLLNINGAR


Fyllnadsämnen som innehåller bisfenol används för att behandla barns tänder, trots att det är känt att ämnet är giftigt och att EU har förbjudit användandet av bisfenol A i nappflaskor. Bisfenol A är en ingrediens i ett vanligt tandfyllnadsmaterial som används bland annat till att fylla i gropar och ojämnheter på barns tänder för att motverka hål. I Jönköpings län används det rutinmässigt på alla barn, i andra län används det bara på barn som har mycket hål eller problem med tänderna.

I en rapport från i somras drog Socialstyrelsen slutsatsen att den mängd bisfenol A dessa fyllningar ger ifrån sig antagligen ligger under dagens gränsvärden. ”Experterna kan ju inte enas om vid vilka halter som det är farligt. Det är det som diskussionen rör sig om. De halter som vi får i oss via tandfyllnadsmaterial är förmodligen väldigt låga jämfört med det vi får i oss via andra källor dagligen”, säger Anna Beronius, som är toxikolog och doktorand vid institutionen för miljömedicin vid Karolinska Institutet. ”I och med att det finns väldigt stor vetenskaplig osäkerhet kring bisfenol A kan man tycka att det är onödigt att använda i sådana sammanhang”, säger Anna Beronius vidare.

I dagsläget finns ingen tillförlitlig studie på människor men när man forskat på djur, har man sett att ungar som under fostertiden utsatts för bisfenol A har påverkats. Framförallt är det det sexuella beteendet och förmåga att själv få ungar som har påverkats, men även inlärningsförmågan.

Förutom i tandfyllnadsmaterial och konservburkar används ämnet i bland annat kontaktlinser, CD-skivor och epoxyfärger.

Lyssna på programmet i Sveriges Radio. Texten är delvis redigerad från samma sida. 

Det finns material som varken innehåller bisfenol eller kvicksilver, men de är föbjudna i Sverige. Här kan du läsa om detta material, Doxadent.

Inga kommentarer: