5 okt. 2012

MÄNNISKOR SKADADE AV ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING


Enligt Socialstyrelsen är 3,2 procent av Sveriges befolkning skadade av elektromagnetisk strålning. Andra hävdar att en hel miljon är skadade. I värsta fall kan hela svenska folket vara skadade, även om de flesta inte vet om att de är det. Det vet däremot 600 allvarligt skadade mastflyktingar som har flytt ut i skogen för att slippa den allra starkaste strålningen. Idag har väldigt många människor problem som kan ha orsakats av elektromagnetisk strålning. Det kan vara koncentrationsproblem, närminnet har försvunnit, man är ständigt trött, man lider av yrsel och känner konstiga stickningar i kroppen, det susar i öronen och man har ont i huvudet. I början är det så små problem att de allra flesta överser med dem, eller skyller på något annat.

Om man trotsar dessa varningssignaler och fortsätter att utsätta sig för elektromagnetisk strålning, blir det så småningom för mycket. Många blir så dåliga att de inte längre kan arbeta, men blir inte sjukskrivna.
Enligt Försäkringskassans regler kan man inte bli sjuk av elektromagnetisk strålning. Trots detta har många blivit sjuka och det är dessa människor som skildras i den här boken.

Författaren Åke Mokvist har även skrivit de underbara böckerna ”El Camino” – pilgrimsvandring, ”De ovanliga” – människor som går mot strömmen och ”De ovanliga” – där friheten är viktigare än tryggheten”.

Texten lånad från Bokus där boken kan köpas.

Inga kommentarer: