6 okt. 2012

PSYKIATRINS ALLIANS MED LÄKEMEDELSBOLAGEN


Who cares in Sweden, en trilogi filmer, är en svensk dokumentserie om psykiatrins allians med läkemedelsbolagen , som beskriver hur svenska köpta psykiatriker påverkar Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och politikerna.

FILM 1 Samvetet
Miljoner svenskar lider på grund av effekterna från en viss typ av antidepressiva medel, SSRI. Hela samhället påverkas genom att den antidepressiva effekten är att man bryr sig mindre. Ingen talar om att effekten i själva verket är en reducering av samvete och empatisk förmåga. Soldaten med mardrömmar och dåligt samvete tar samma medicin som den svenske domaren...

FILM 2 Offren
Läkare och anhöriga vittnar om hur SSRI inte bara kan leda till misstänksamhet och svartsjuka utan även till mord, självmord och fosterskador. Mödrar luras att tro att de är psykiskt sjuka, att de är farliga för barnet och att SSRI är lösningen. Patienter förlorar sin sexualitet och ökar i vikt. Sörjande till personer som tagit SSRI och begått självmord får samma sorts SSRI, mot "sorgen"...

FILM 3 Lögnen
Myndigheterna och media granskar inte de forskare som pläderar för att öka svenskarnas medicinering. Korruptionen är så sofistikerad att publik service i TV och Radio, mot reglerna, sprider reklamkampanjer vilka beställs från läkemedelsbolagen vilka även sköter läkarnas fortbildning. PR-byråer sköter om tvätten från reklam till "information". Vad gör svenskarna?

Texten är delvis lånad från Artimus, där filmerna också kan ses. 

Inga kommentarer: