25 dec. 2012

STRÅLSKYDDSSTIFTELSEN


STRÅLSKYDDSSTIFTELSEN har lanserats för att ge bättre information om strålningens risker.


Den felaktiga informationen om riskerna leder inte bara till att allt fler blir sjuka, utan också till rättslöshet. Den som inte har kunskap kan varken hjälpa sig själv eller andra. Vården saknar kunskap om den trådlösa teknikens hälsoeffekter. De som skadas av strålningen får vare sig rätt hjälp, skydd eller ersättning. De som får en mobilmast i sin närhet får finna sig en påtvingad exponering och de medföljande hälsoriskerna. Samma sak gäller när vi ska handla, resa med bussen eller tåget där exponeringen för trådlös teknik ständigt ökar.

Strålskyddsstiftelsen har bildats på grund av ett akut behov av korrekt information om riskerna, av stöd till skadade och skärpta regleringar av produkter och verksamheter som avger elektromagnetisk strålning.

Presskontakter

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att människor och miljö skyddas mot skadlig elektromagnetisk strålning genom att informera om risker och publicera rekommendationer. Stiftelsen verkar för skärpt lagstiftning, stärkt konsumentskydd samt stöd till de som redan skadats. 

Texten lånad från Stralskyddsstiftelsen.

Inga kommentarer: