17 nov. 2011

TRÄNA NÄRVARO


Att träna sig i närvaro är det snabbaste och effektivaste sättet att påverka våra relationsmönster och oss själva. Vi fördjupar därmed vår samhörighet och förståelse för oss själva vilket är basen för att förstå dem vi samspelar med i familjen och på arbetsplatsen eller i vilket annat sammanhang som helst.

Var medveten om din andning – använd ”andningsankaret” i situationer när din stress ökar, när du blir irriterad eller besviken eller något annat. På så sätt kan du vara kvar i nuet eller snabbt återvända till det. Och bryta invanda mönster och se alternativa lösningar.

Lyssna närvarande - när du har fullt fokus på att lyssna, utan att döma, förstår du såväl den du lyssnar på som dig själv bättre. När vi är stressade lyssnar vi dåligt, vi är inställda på att skydda oss. När vi lyssnar fullt ut, är vårt fokus inriktat på att lära och vi skapar då nya nervförbindelser, nya sätt att se.

Var medveten om dina tankar - lägg märke till vad du säger till dig själv i ögonblicket så att du inte låter begränsande automatiska tankar och reaktioner styra dig.

Var medveten om dina känslor - lägg särskilt märke till känslor av obehag så att du kan härbärgera dem och inte reflexmässigt reagera på dem eller undvika dem. Känslor som rädsla och irritation kan vi lära oss mycket av. Dessa känslor låter oss veta var vi är i förhållande till var vi vill vara i nuet eller i framtiden. Vi lär oss känna känslorna, acceptera dem för att de finns just nu för att sedan låta dem ta hand om sig själv.

Var närvarande med dina sinnen - försök att vara fullt närvarande med vad din näsa och dina smaklökar säger om det innevarande ögonblicket eller vad du hör, ser eller vad din hud berörs av. Vi tränar på så sätt att vara medvetna observatörer av vad som sker runt i kring oss utan att bedöma oss själva eller andra. Genom att bara lägga märke till något ger oss möjlighet identifiera och släppa bedömningar, begränsande uppfattningar om oss själva, andra eller våra relationer.

Texten lånad från Mindfulnesscenter

Inga kommentarer: