1 feb. 2012

MANUKAHONUNG HJÄLPER MOT STREPTOKOCKER


Enligt en artikel som publicerats i tidskriften Microbiology av forskare vid universitetet i Cardiff, kan mycket små mängder Manukahonung snabbt slå ut en streptokock som är känd för att orsaka öppna och mycket svårläkta sår med hög dödlighet.

Streptokocken, som kan orsaka allt från halsfluss till barnsängsfeber och blodförgiftning, bildar en biofilm som vanlig antibiotika har svårt att tränga igenom, men som alltså inte var någon match för honungen. Redan efter två timmar var 85 procent av bakterierna borta. Honungen inte bara botade utan kunde också förebygga infektioner. All honung har positiv inverkan men den antibakteriella effekten kopplas främst till opastöriserade varianter och tidigare har även bovete-honung lyfts fram som särskilt hälsosam.

Den sort som nu visat sig vara särskilt effektiv kommer från nektar som bin samlar från Manukaträdets blommor. Och nu seglar den alltså upp som ett tänkbart komplement till dagens antibiotika. Läs mer om Manukahonung i mitt tidigare inlägg här.

Enligt Sara Maddocks som ledde studien hindrar honungen bakterierna från att häfta fast på mänskliga celler genom att angripa docknings-proteiner som bakterien har på sin yta.
Pågående studier visar att honungen också har stark effekt på MRSA-bakterier som orsakar klassisk sjukhussjuka och är multiresistent mot flera sorters antibiotika.

Att stryka honung direkt på skinnet är dessutom billigare än att använda antibiotika, vilket inte är oviktigt när svårläkta sår svarar för 4 procent av vårdkostnaderna i västvärlden.

Artikeln lånad från SvD.

Inga kommentarer: