13 feb. 2012

ROSOR FAIR TRADE


Miljoner rosor säljs på alla hjärtans dag när vi uppvaktar våra kära. Men många vet inte att en stor del av de rosor vi köper i Sverige kommer från utvecklingsländer som Ecuador och Kenya. När vi köper rosor bidrar vi till att det skapas fler arbetstillfällen i dessa länder, men alltför ofta är arbetsvillkoren usla och lönerna låga. 

Svenska blomaktörers etikarbete har inte stärkts på fyra år, visar rapporten "Vissen blomsterhandel" som Fair Trade Center har gjort i samarbete med Råd och Rön. Granskningen, som är en uppföljning från 2007, avslöjar att ytterst få aktörer ställer krav på att arbetsrättsliga aspekter ska respekteras i produktionen av snittblommor.

35 procent av rosorna som säljs i Sverige importeras från låglöneländer som Kenya och Colombia. Där är ofta risken för att arbetarnas rättigheter kränks mycket hög. Det är vanligt med korttidskontrakt och löner som inte täcker de mest grundläggande omkostnaderna. Många gånger nekas arbetare rätten att organisera sig fackligt vilket försvårar för dem att påverka och förbättra sin arbetssituation. 

Trots detta kontrollerar inte svenska blomsterhandlare att grundläggande rättigheter respekteras i produktionen. Blomfackhandeln, som mest består av småföretagare, ställer i princip inga krav alls på att arbetsrättsliga aspekter ska respekteras i produktionen av snittblommor. Dagligvarukedjor som Coop och ICA har högt ställda krav på produktionen, men den egna uppföljningen av snittblommor är bristfällig.

Försäljningen av etiska alternativ som Fairtrade och ”Fair Flowers Fair Plants” har inte lyckats få fotfäste på den svenska marknaden. Enligt de granskade aktörerna är konsumentefterfrågan svag, men samtidigt är det få blomhandlare som upplyser konsumenter om etiska alternativ och vilka utmaningar som finns i snittblomsproduktionen vad gäller arbets- och levnadsvillkor.

Texten lånad från Vissen blomsterhandel av Fair Trade.


Men det finns alternativ. Sedan 2007 har Fairtrade-märkningen funnits på rosor i Sverige. Märkningen innebär bland annat att de anställda på rosodlingarna får en tryggare och säkrare arbetsplats då de farligaste kemikalierna är förbjudna, de anställda utbildas för att hantera de kemikalier som är tillåtna och skyddskläder är obligatoriskt. Enligt de internationella Fairtrade-kriterierna är all diskriminering förbjuden och en plan måste finnas för hur diskriminering motverkas på arbetsplatsen.

När Fairtrade-märkta rosor lanserades på den svenska marknaden blev de till en början en stor framgång. Sedan finanskrisen slog till blev det sämre och sämre med utbudet av Fairtrade-rosor i Sverige men för ungefär ett år sedan började vi se en vändning. Flera aktörer i branschen har tagit in Fairtrade i sitt ordinarie sortiment och det har även introducerats ett flertal andra produkter än rosknippen. Sedan andra kvartalet 2011 ser vi en klar ökning av volymerna igen.

Inför alla hjärtans dag i år går det att hitta Fairtrade-märkta rosor på alla Blomsterlandets butiker samt på många Coop och Willys-butiker runt om i Sverige. Men det är bara början.  Utbudet av Fairtrade-märkta rosor på den svenska marknaden måste öka och bli en självklarhet för både butiker och konsumenter. Om fler väljer Fairtrade-märkta rosor på alla hjärtans dag kan fler anställda på rosplantage runt om i världen få förutsättningar att förbättra sina villkor.

Fairtrade Sverige publicerade 2010 en rapport där man kan läsa mer om villkoren på rosodlingarna i Kenya och Fairtrade-märkningen på rosor.
Här kan du läsa rapporten.

Text och bilder lånade från Fair Trade.

Inga kommentarer: