24 apr. 2012

MJÖLDAGG


Naturprodukt från industrin
Bikarbonat är den vardagliga benämningen på natriumvätekarbonat, NaHCO3. Det finns naturligt avlagrat i s.k. sodasjöar, men erhålls också som mellanprodukt vid industriell framställning av soda (natriumkarbonat, Na2CO3).
Bikarbonat ingår som en komponent i bakpulver tillsammans med surgörande fosfater, stärkelse m.m. Tidigare hade bikarbonat också stor användning inom medicinen mot sur mage.

Att både soda och bikarbonat har effekt mot svampsjukdomar har man känt till länge. De ersattes så småningom av syntetiskt framställda organiska bekämpningsmedel. Risken för oönskade hälso- och miljöeffekter av dessa gör emellertid att man nu åter intresserar sig för enklare och naturligare alternativ. Bikarbonat är ett sådant växtskydd som är helt ofarligt och tillåts av KRAV. Dessutom är det billigt.

Förstärkande verkan
För att fördelningen över bladytan ska bli så jämn som möjligt bör man tillsätta något ytaktivt ämne (penetreringsolja eller något vätningsmedel). Besprutningen ska ske så att även undersidan av bladen träffas. Bäst effekt mot mjöldaggen fås genom kombinationen bikarbonat + olja. Dessa ingredienser förstärker uppenbarligen varandras verkan. Man kan antagligen också blanda bikarbonat med såpa – egen notis.

Brännskador
För att undvika brännskador på bladen bör koncentrationen av bikarbonat i de flesta fall inte överstiga 1% (10 gram per liter).

Risk för bismak
Användningen av bikarbonat kan knappast innebära några miljö- eller hälsorisker, men om ätliga växtdelar ska besprutas, t.ex. jordgubbar och gurkor, måste man beakta risken för bismak. Bikarbonat kan också ge fläckar på blad.

Mjöldagg
Bikarbonat kan användas mot mjöldagg på olika växtslag, bl.a. gurkväxter, rosor, jordgubbar, krusbär och prydnadsbuskar.

Gurkväxter
Mjöldaggens spridningskroppar, konidier, som träffas av sprutvätskan förlorar sin grobarhet, och nybildning av konidier förhindras. Effekten blir bäst när sprutvätskan också innehåller 0,1% av ett ämne som förbättrar bikarbonatets fördelning på bladytan. Även förebyggande besprutning med bikarbonat i koncentrationen 0,2% har i försök halverat angreppen av mjöldagg på växthusgurka.

Rosor
Bikarbonat är effektivare än kemiska medel.

Krusbär
Kombinationen av bikarbonat och såpa hade bättre effekt mot mjöldagg än ämnena var för sig. Då de användes tillsammans var effekten bättre om man sprutade varje vecka jämfört med varannan.

Köpa 
Bikarbonat säljs i småförpackningar i livsmedelsaffärer. Den som behöver större mängder kan med fördel köpa det från någon grossist med bageriförnödenheter. Då kostar det bara ca 10 kr per kg.

Bearbetad och förkortad text lånad från Fakta Trädgård på SLU -

Inga kommentarer: