22 juni 2012

KEMIKALIER I KLÄDER

Kemikalier i kläderna/tygerna tillsätts för att 
-Färga (Ex. Azofärgämnen, Nonylfenolextoxylat)
-Mot krympning och skrynkling (Formaldehyd)
-Bleka
-Ge textilfibrerna önskade egenskaper
-Motverka att fläckar fastnar
-Ge antibakteriella och anti-odör egenskaper
-Vattenavvisande (Högflourerande ämnen, PFOS ex. Goretex)
-Motverka mögeltillväxt under transport
-Designdetaljer (ex. metall med innehåll av bly)
-Plast texttryck (Ftlater, PVC-plast)
-Garvning av läder i ex. skor (Krom)
-Undvika angrepp av insekter (bekämpningsmedel)

Fara med kemikalierna för miljön
-Utsläpp av växthusgaser (genomgående)
-Försurning av sjöar och hav (genomgående)

Fara med kemikalierna för människokroppen
-Reproduktionstoxisk- fertiliteten (Nonylfenolextoxylat, Högflourerade ämnen-PFOS)
-Cancerframkallande (genomgående)
-Hjärnskador hos barn (Bly)
-Kontaktallergi (Nickel, Krom)
-Skador på nervsystemet (Ftalater)

Vad du kan göra
-Välj Öko-tex, Confidence in textiles märkta plagg som är testade för innehåll av kemikalier -Köp inte kläder med plasttryck
-Köp inte vattentäta eller smutsavvisande skor och kläder om de inte är Öko-tex märkta eller av Naturgummi.
-Köp inte plastskor av PVC
-Fråga butiken om plaggen, skorna etc. uppfyller kemikaliekraven för fördraget REACH, som listar 15 kemikalier som är förbjudna, men fortfarande förekommer inom EU. De har skyldighet enligt lag att återkomma till dig med vilka kemikalier som förekommer i tillverkningsprocessen inom 45 dagar.

Återvunnen Polyester
Polyester är ett plastmaterial som tillverkas av olja. Återvunnen Polyester består av använda PETflaskor; ur ett miljöperspektiv så är det en fördel för att det går åt mycket mindre energi, minskar avfallet och sparar på naturens resurser.

Texten lånad från Bodystore.

Ekologiskt odlad Bomull
Inga bekämpningsmedel och stressande gödningsmedel används. Detta göra att slutprodukten blir av högre kvalitet, får längre fibrer och ökad livslängd.

Vilka krav ställs på ekologiskt odlad bomull?
Produktionen ska ske med vatten samt vara energisnål. Bekämpningsmedel används inte. Naturliga gödningsmedel och kompostering sker, vilket försäkrar kommande generationer jordar med god näringstillgång. Att man använder alternativlösningar till farliga avlövningsmedel eller så handplockas bomullen vid mer småskalig produktion.

Vad händer inom odlingen av ekologisk bomull?
Den ekologiska odlingen kom igång vid 1989/1990 talet. Tyvärr odlas den fortfarande i mycket liten skala och de brukar säga att den står för ca 0,1 procent av världens bomullsproduktion. Men vad som är glädjande är att mängden av ekologiska odlingar ökar i världen. Klart den hade ökat ännu mer om efterfrågan hade varit större. De länder som idag odlar ekologisk är USA, Turkiet, Australien, Nya Zealand, Peru, Uganda och Kina mfl. Andra länder som är på gång är Argentina, Brasilien m.fl.

Att ändra till ekologisk odling
En övergång från vanlig konventionell odling till ekologisk odling kräver många grundläggande förändringar i odlingsteknik, val av grödor m.m. Om man inte längre använder handelsgödsel måste man ta helt annan hänsyn till lokala produktionsförutsättningar, till jordstruktur, bördighet, m.m. När man inte heller längre använder kemiska bekämpningsmedel måste man försöka förebygga ogräs och skadegörare genom olika odlingsåtgärder. Det kan ta många år (ca 3 år) innan en vanlig odling blir en ekologisk odling.  Men idag finns det företag som köper upp bomullen under tiden den "håller på att bli" ekologisk, det kallas "cotton - in conversion". Om det är sådan bomull skall det stå på klädesplagget.

Vem kontrollerar odlingen etc?
KRAV
I Sverige är det KRAV som kontrollerar ekologiska odlingar, samt märker produkterna. De ekologiska odlarnas internationella paraplyorganisation är IFOAM (International Federation of Agriculture Movements). IFOAM har utfärdat kriterier, alltså krav som den ekologiske bonden måste rätta sig efter.

Från och med 1 juli, 2005 gäller nya regler för KRAV. Tidigare har KRAV kontrollerat hela kedjan från odling av bomullen till färdiga textilier men nu kommer bara primärproduktionen att fortsätta kontrolleras medan hantering och förädling t ex spinning och vävning av tygerna kommer att kontrolleras av andra kontrollorganisationer. De färdiga tygerna kommer inte att märkas med KRAV-märket men får ha information om att råvaran är kontrollerad av KRAV.

Nordiska svanen
De kräver giftfri bomull, vilket i princip betyder att den ska vara KRAV-märkt. Svanenmärkning syftar på produktionsprocessen, alltifrån spinning, vävning, färgning till färdig textil som ska vara giftfri.

                                           EU-blomman
Blommans krav tas fram av nationella organisationer i EU:s medlemsländer på uppdrag av EU-kommissionen. När en textil är märkt med EU-blomman garanteras hårda krav på kemikalieanvändning och utsläpp i alla steg - odling, spinning, vävning, tvätt, blekning och färgning, allt från råvara till färdig produkt. Den färdiga varan får inte heller efterbehandlas med skadliga kemikalier. En bomulls textil som är märkt med EU-blomman garanteras vara fri från kemikalier.

Bra miljöval eller Falken
Det är ytterligare en märkning i Sverige. Deras krav och kriterier gäller även helhetsperspektivet och ställer krav på allt från råvara till tillverkning, förpackning och vad som händer med produkten efter användandet.

Öko-Tex 
är ett internationellt kontrollorgan som är världsledande för textilier och som garanterar att kläderna inte innehåller några skadliga tillsatser som kan vara farliga för vår hud och hälsa. Några exempel på vad som kontrolleras är bland annat färghärdigheter, pH-värde, formaldehyd, tungmetaller, acrylaminer, bekämpningsmedel, flamskyddsmedel, ftalater, flyktiga organiska värden och biocider. Det finns fyra olika klasser inom Öko-Tex (klass I, II, III och IV). Kraven är högst för klass I som är anpassat för barn och personer med känslig hud. De minst omfattande kraven har klass IV som endast får användas för textilier som inte används som kläder, såsom till exempel dukar och möbeltextilier. Detta är egentligen inte en miljömärkning utan visar att mängden hälsoskadliga ämnen i kläder ligger under internationellt antagna gränsvärden. Det innebär alltså att bomullen inte behöver vara odlad ekologiskt.

Rättvisemärkt (FairTrade)
I mars 2005 lanserades bomull som den första Rättvisemärkta vara, som inte är en matvara.

Delvis redigerad text lånad från Ekokläder.

Inga kommentarer: