3 juli 2012

BIDÖDEN


Den 2 juli sändes programmet” Den gåtfulla bidöden” på TV2 om den massdöd bland honungsbin som raserar över välden.

Ingressen till programmet är följande;
”Biodlare över hela världen har på senare tid fått se sina samhällen plötsligt krascha. Miljardvärden står på spel om bina inte kan hjälpa bönder och fruktodlare med pollinationen. En av de skyldiga är ett mikroskopiskt kvalster från Korea men vilken roll spelar kemikalierna och miljöns utarmning?”

Programmet, kan ses här på SvT Play. Mycket sevärt program!

Varroa destructor 1mm stort
Kvalstret heter Varroa Destructor och det suger blod från honungsbina och smittar dem samtidigt med ett virus som dödar bisamhällena. I slutet av programmet framkommer att det är miljögifterna och monokulturerna inom det storindustriella jord- och skogsbruket som skapar de miljöer som leder till framväxten av dessa kvalster och virus. Denna ”utveckling” drivs framåt i allt snabbare takt och snart kommer alla naturliga miljöer för bina att vara borta.
Bidöden kan komma att leda till svåra problem också för livsmedelsförsörjningen.

Nu har ett nytt element ytterligare accelererat utslagningen av bina, nämligen insektsgifter. De genetiskt modifierade grödorna besprutas med gifter (framför allt från Monsanto), som får bina att flyga vilse och inte hitta tillbaka till kupan.
GMO-grödorna leder i sig själva också till slumpmässig framställning av toxiner (gifter) och virus.

I programmet redovisas att nya kvalster redan har kommit fram och sprids och med dem nya virus. Och allt detta drivs fram av den cyniska makt- och penninghunger som ligger bakom framställningen och spridningen av gifter och GMO-grödor inom det storskaliga jord- och skogsbruket.

Vilken är den vision som driver dessa företag och de nationer som förespråkar GMO? En aning om tankarna bakom, ger följande citat av Henry Kissinger, USA:s utrikesminister 1973-77;

 ”Med olja kontrollerar man nationer.
Med mat kontrollerar man människorna.

Strävan tycks vara att slå ut allt lokalt familjejordbruk, särskilt i fattiga länder och att all världens jordbruk ska vara storindustriellt jordbruk, baserat på multinationella storföretags patenterade GMO-grödor och gifter.

Redigerad text lånad från Kostdemokrati.

Inga kommentarer: