4 juli 2012

HÖGKÄNSLIGHET


Nu startas en ny förening för människor med högkänslighet och mycket intressant läsning finns på deras hemsida.

Nedan är ett frågeformulär som du kan svara ja eller nej på för att ev. se om du tillhör dem som är högkänsliga. Formuläret är lånat från den nya föreningens hemsida. 

Svara JA eller NEJ på nedanstående frågor i enlighet med hur du känner. Svara ja, också om det stämmer något så när. Svara nej om det inte stämmer särskilt bra eller inte alls.

*Jag lägger märke till subtiliteter i min omgivning
*Andra människors sinnesstämningar påverkar mig
*Jag är känslig för smärta
*Vissa dagar när det händer mycket runt mig har jag behov av att dra mig undan till en tyst mörk plats för att få vara ifred och vila
*Jag är särskilt känslig för effekterna av koffein
*Jag blir lätt överväldigad av sådant som skarpt ljus, starka dofter, grova textilier och sirener i närheten
*Jag har ett rikt och invecklat inre liv
*Oljud får mig att må dåligt
*Konst och musik berör mig djupt
*Jag är en samvetsgrann person
*Jag blir lätt förskräckt
*Jag blir nervös när jag ska göra många saker på kort tid
*När människor inte trivs i sin fysiska miljö vet jag för det mesta hur detta ska åtgärdas så att det blir mer behagligt (som att ändra belysningen eller föreslå en annan sittplats)
*Jag blir irriterad när man vill få mig att göra flera saker samtidigt
*Jag anstränger mig särskilt för att inte begå misstag eller glömma saker
*Jag är noga med att undvika våldsamma filmer och teveprogram
*Jag blir uppjagad när mycket försiggår runt omkring mig
*Jag reagerar starkt på hungerskänslor – de påverkar mitt humör och min koncentrationsförmåga
*Förändringar i mitt liv bringar mig ur jämvikt
*Jag förnimmer och uppskattar fina och subtila dofter, smaker, ljud och konstverk
*Jag lägger stor vikt vid att undvika situationer som gör mig upprörd eller överväldigad och inrättar mitt liv därefter
*När jag måste tävla mot någon eller utföra något under iakttagande blir jag nervös eller osäker och presterar mycket sämre än jag annars skulle ha gjort
*Som barn betraktades jag som känslig eller blyg av mina föräldrar eller lärare
Så tolkar du testet
Svarar du ja på tolv eller fler av frågorna är du förmodligen en högkänslig person. Men inget psykologiskt test kan ge ett sådant tillförlitligt resultat att du bör basera ditt liv på det. Du kanske har svarat ja på endast en eller ett par av frågorna, men om dessa ja stämmer oerhört bra kan det också vara befogat att du kallar dig högkänslig.

Om du tror dig vara högkänslig bör du läsa vad Elaine Aron har att säga.Inga kommentarer: