20 juni 2012

TA BORT DÖDA GRENAR

Hittade dessa åskådliga bilder för beskärning av små och större grenar på alla buskar och träd. Ta alltid bort döda kvistar och grenar. Det gynnar växten att få in ljus inne i själva busken eller trädet, oavsett om det är vintergröna växter eller lövfällande.

Klipp bort små döda grenar helt, de stora döda grenarna nära den grenen den växer ut från. Lämna inga små "stumpar" kvar för stumparna dör bort inom närmsta året, och då har man sumpat chansen att ge trädet möjlighet att självläka sitt sår! Läggs snittet fel kan man själv bli orsaken till ytterligare grendöd eller infektioner.

Observera att du ska ta bort det döda ner till "frisk ved" dvs ner till det gröna på grenen, respektive till stammen om det är en helt död gren.

När det gäller stora döda grenar (tjockare än en kraftig överarm), så är det på sin plats med ett varningens finger... Det kan orsaka mer skada för trädet att ta bort en sedan länge död gren än att låta den sitta kvar. Om du har viktiga träd som behöver ses över rekommenderas att du ringer en riktig arborist. 

Vid större grenbeskärning är det mycket viktigt att man lägger snittet på rätt ställe, vilket är precis där det "skrynkliga" börjar på trädet/grenen. Och i vinkel med den "skrynkliga", oftast inte parallellt med stammen. Om du lägger snittet där så har trädet en chans att självläka, dvs "valla över" sårytan med ny bark. Den skrynkliga delen av barken tillhör alltså själva stammen (och inte grenen), där sitter växthormoner för läkning så skada inte detta område!
Text och bilder är lånade från bloggen Tankar från Trädgårdsmästaren.

Inga kommentarer: