3 okt. 2012

GLUTEN OCH MJÖLK


Ny bok om gluten och mjölk. Boken visar kopplingarna mellan kosten och t.ex. fibromyalgi, astmatiska besvär, lung- och luftvägsbesvär, psykiska besvär, depressionstillstånd, demens, magbesvär, diarré, förstoppning, skelettsjukdomar, bristsjukdomar, reumatiska sjukdomar, ledbesvär, synrubbningar, sköldkörtelsjukdomar, infektionskänslighet, hudbesvär, psoriasis, eksem, håravfall, blodtrycksbesvär, hormonell obalans, diabetes hos barn/vuxna, övervikt/undervikt och även bokstavssjukdomar som adhd, add, damp, autism som allt fler barn och även vuxna diagnostiseras för, samt ytterligare en uppsjö av andra sjukdomar.

Författaren av boken har arbetat med och granskat ämnet intensivt under mer än 7-års tid, hjälpt många personer som haft bekymmer med detta och relaterade följdsjukdomar, samt haft kontakter med mängder av andra patienter i kartläggningar och har ofta följt sjukdomstillstånden på nära håll. Professorer och specialistläkare i flera länder har också bistått med kunskaper i ämnet, ett jättearbete är utfört som givit ett gediget och omfattande underlag i ämnet gluten, celiaki, intoleranser, korsreaktioner m.m. och att även vår heliga mjölk är ytterligare en bov till moderna sjukdomar.

Texten lånad från Kunskapskällan där du kan beställa boken.

Inga kommentarer: