3 nov. 2012

KONTANTUPPRORET


Den 6 november kommer kontanternas vara eller icke vara att debatteras i riksdagen. Det har lämnats in över tvåtusen underskrifter från Kontantupproret och Ulla Andersson (V) har ställt en interpellation till regeringen.

Uppropet har nu ett eget domännamn som lättare kan spridas bland vänner, bekanta och andra.

Det finns även en video på svenska och engelska att sprida.

Här finns en enkel pamflett att ladda ned för att sätta upp där du bor. Pamfletten är ett A4-ark som kan klippas i tre delar.

Sprid upproret vidare så att fler underskrifter kan lämnas in till den 6 november för att ge ännu större tyngd till debatten.

Inga kommentarer: